آرشیو برچسب های: مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت های نسبی

ثبت شرکت

ثبت-شرکت-آرمان

شرکت چیست؟ شما برای انجام و ادامه فعالیت کاری خود و شریکانتان ، نیاز به یک شرکت ثبت شده دارید که از طریق آن، طبق قوانین حاکم در سود و زیان کارتان شریک باشید. از ملزومات انجام فعالیت های بازرگانی و حضور در مجامع عمومی و اداری،  داشتن یک شرکت ثبت شده می باشد. اگر…

Call Now Buttonتماس با کارشناسان ثبت