آرشیو برچسب های: مدارک مورد نیاز برای صدور جواز کسب

اخذ جواز کسب یا پروانه کسب

تعریف ساده : مجوزی است که برای ایجاد یک واحد صنفی تهیه می شود. جواز کسب برای ادامه فعالیت یک کسب و کار در فضای رسمی و حرفه ای مورد نیاز استپروانه کسب اجازه نامه ای است برای شروع یک کسب و کار و ادامه آن که در محل و مکان مشخص به فرد یا…

Call Now Buttonتماس با کارشناسان ثبت