ثبت برند لاتین

ثبت برند لاتین

برند لاتین برندی گفته می شود که حروف یا عبارت های لاتین یا عربی در آن استفاده شده باشد یا نام انتخاب شده ریشه لاتین داشته باشد هدف اصلی طراحی برند لاتین موضوع صادرات واردات است همین دلیل اغلب شرکت ها سا اشخاصی که برای ثبت برند لاتین اقدام می کنند برای دریافت کارت بازرگانی موضوعات تجاری است.در نظر داشته باشید که افرادی تنها می توانند برای ثبت برند لاتین اقدام کنند که قبلا کارت بازرگانی خود را دریافت کرده باشند. همچنین لازم توضیح است که هر نوع عبارت لاتین که برند استفاده شود، برند را لاتین خواهد کرد. منظور اینکه حتی اگر یک اسم یا حرف فارسی لاتین طراحی برند استفاده شده باشد، مشمول ثبت برند لاتین است. این رو تفاوتی ندارد که حرف یا عبارت فارسی لاتین نوشته شده باشد یا اینکه این حروف عبارت ها کاملا لاتین باشد.بزرگترین تفاوت ثبت برند لاتین با ثبت برند فارسی این است که زمان ثبت برند لاتین غیر استعلام بررسی وضعیت برند ایران یا بین برند های فارسی باید وضعیت برندها علائم تجاری بین المللی لاتین نیز انجام شود واقع رعایت قوانین مقررات بین المللی ثبت برند استعلام برند بین برندهای لاتین بین المللی نیز لازم است.
همچنین باید برند لاتین با استاندارد ها الحاقیه های توافق شده استاندارد مادرید پروتکل الحاقی آن نیز همخوانی داشته باشد. همین دلیل استعلام برند لاتین ثبت برند لاتین زمان بیشتری نیاز دارد.
برند یا علامت تجاری مفهومی گسترده دارد و ثبت آن در همه فرهنگ ها و زبان ها و ملیت ها رواج دارد و در هر کشوری قوانین ثبت برند مختص آن کشور وجود دارد و همچنین برند ها را می توان بصورت بین المللی هم به ثبت رساند.
علامت تجاری دقیقا مشخص نیست از چه زمانی رواج پیدا کرد. شاید اولین افرادی که نقوشی را بر روی سفال های خود انداختند و انها را به عنوان نشانه تجاری خود معرفی کردند اولین کسانی بودند که از علامت تجاری استفاده اقتصادی کردند. البته برخی هم عقیده دارند صاحبین سگ که با داغ کردن بدن انها ، انها را علامت گذاری می کردند بنیان گذار علامت تجاری بودند.
آنچه که حتمیت دارد نقش برند یا علامت تجاری در صنعت و خدمات یک جامعه و یا یک بازار کار است. برند ها به عنوان علامت هایی به کار می روند که نه تنها تمایز بین دیگر محصولات را نشان می دهند بلکه معرف کالا و خدمات شرکت هم هستند و به روش بیشتر محصولات و داشتن مشتریان وفادار کمک می کنند.یکی از این موضوعات داشتن حروف لاتین در برند و علامت تجاری می باشد. مگر اینکه صاحب برند به دلایل اقتصادی و تجاری و شرایط شرکت خود با سایر شرکت ها و نهاد های بین المللی در ارتباط باشد و یا متولی صادراتی و وارداتی باشد که در این صورت باید حتما کارت بازرگانی قانونی داشه باشد. بنابراین افرادی که خواهان ثبت برند لاتین هستند باید حتما به همراه درخواست و اظهارنامه ثبت برند خود کارت اقتصادی شرکت و یا شخص خود را هم ارائه نمایند.اشخاص حقیقی و حقوقی که کارت بازرگانی نداشته باشند تا زمانیکه این کارت را قانونا دریافت نکنند اجازه ثبت برند و یا علامت تجاری لاتین نخواهند داشت.

مدارک لازم جهت ثبت برند لاتین

اشخاص حقوقی

نمونه برند در ابعاد ۱۲ در ۱۲ سانتی متر
کپی مدارک ثبتی شرکت
کپی شناسنامه و کارت ملی افراد دارای حق امضاء در شرکت
کارت بازرگانی

اشخاص حقیقی

نمونه برند در ابعاد ۱۲ در ۱۲ سانتی متر
کپی شناسنامه و کارت ملی
کارت بازرگانی

مراحل ثبت برند لاتین

شرایط ثبت برند لاتین، مانند ثبت برند فارسی می باشد با این تفاوت که برای ثبت برند لاتین به کارت بازرگانی نیاز می باشد.برای ثبت علامت تجاری لاتین باید فرم اظهارنامه را تکمیل و به اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران و اداره ثبت محل فعالیت در شهرستان در سه نسخه ارائه دهید. سپس برای احراز عدم ثبت یا تشابه علامت تجاری موردنظر استعلام بگیرید. در صورت عدم مغایرت با قوانین قانونی، برند پیشنهدی در روزنامه رسمی کشور برای ثبت منتشر می شود. به مدت یک ماه پس از انتشار این آگهی، دعوی یا اعتراضی نسبت به علامت و یا عباراتی که به همراه علامت تجاری به کار برده می شود، باید به زبان فارسی نوشته شود.
حروف لاتین باید به گونه ای باشد که اندازه آن ها از حروف فارسی کوچکتر باشد. برای ثبت علامت تجاری لاتین، اگر کلمه فارسی باشد و با فونت لاتین نوشته شود و یا اینکه کلمه دارای ریشه لاتین باشد، فرقی نمی کند و باید کارت بازرگانی اخذ گردد. هزینه ثبت برند لاتین بر اساس حقیقی یا حقوقی بودن ثبت برند، متفاوت می باشد. هم چنین ثبت برند ارتباط مستقیمی با پرداخت عوارض دارایی و مالیات ندارد.برای ثبت برند لاتین، باید سوابق ثبتی مادرید و سایر برندهای غیرفارسی بررسی شود. زیرا برای جلوگیری از ثبت جدا در دفتر هر کشور یا ناحیه ای، نظام بین المللی ثبت علائم توسط WIPO اجرا می شود. اداره این نظام بر اساس دو عهدنامه می باشد:
۱. توافق نامه ی مادرید که به ثبت بین المللی علائم و پروتکل مادرید وابسته است.
۲. موافقت نامه ی مادرید

سازمان ثبت برند لاتین

طبق قانون تجاری ایران اداره مالکیت معنوی به عنوان متولی ثبت برند در ایران شناخته می شود. این اداره متناسب با قوانین و مقررات خاص خود و قوانین و مقررات بین المللی ثبت برند در صورتیکه برند های تجاری برخی از شرایط را داشته باشند از ثبت برند سر باز خواهند زد و برند برگشت داده خواهد شد.

هزینه ثبت برند لاتین

نکات زیر را در رابطه با هزینه‌ ثبت برند لاتین در نظر داشته باشید:

  1. هزینه واریزی بر حسب حقیقی یا حقوقی بودن متقاضی ثبت علائم تجاری متفاوت است.
  2. ثبت هر علامت تجاری مستلزم چاپ دو آگهی در روزنامه رسمی کشور نیز هست که با توجه به تعداد خطوط و ابعاد علامت تجاری و سیاه سفید یا رنگی بودن آن هزینه متفاوتی خواهد داشت.


پس از طی این مراحل، مراتب در روزنامه رسمی با قید نام و نشانی صاحب علامت و کالاهایی که در آن ها از علامت استفاده می شود آگهی می گردد. چنانچه ظرف ۳۰ روز از تاریخ نشر آگهی اعتراضی از طرف اشخاص ذی نفع به عمل نیاید اداره ثبت علامت مورد تقاضا را به نام متقاضی در دفتر مخصوص به ثبت رسانیده و گواهی ثبت را به درخواست کننده تسلیم می نماید.


اما به طور کلی هزینه ثبت برند به صورت زیر صورت میگیرد:


هزینه مربوط به حق ثبت ثبت برند در ازای یک طبقه:
– اگر متقاضی شخص حقیقی باشد، هزینه معادل۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال
– اگر متقاضی شخص حقوقی باشد، هزینه معادل۲.۴۰۰.۰۰۰ ریال


هزینه مربوط به حق ثبت برند در هر طبقه اضافی:
– اگر متقاضی شخص حقیقی باشد، هزینه معادل۱۰۰.۰۰۰ ریال
– اگر متقاضی شخص حقوقی باشد، هزینه معادل۲۰۰.۰۰۰ ریال


هزینه آگهی ثبت برند در روزنامه رسمی ( آخرین هزینه(
بعد از پرداخت حق الثبت شما می توانید برای اعلام نهایی به عموم آگهی نوبت دوم را چاپ کنید که مانند مورد اول از ۱۵۴ هزار تومان به بالا می باشد.
نکته ۱: چنانچه وکیل دادگستری تحویل گیرنده ی گواهی ثبت برند شما باشد می بایست حق التمبر وکیل حداقل به میزان ۲۰۰ هزار تومان جهت تشکیل پرونده فیزیکی و … پرداخت نمایید.


نکته ۲: اگر متقاضی ثبت برند مادرید ( خارجی ) باشد؛ می بایست معادل ارزی هزینه ثبت برند و علامت تجاری شرکت را براساس نرخ رسمی پرداخت نماید.
برای آگاهی دقیق از قیمت ها با کارشناسان ما تماس بگیرید تا آنها به طور کامل برای شما توضیحات لازمه را ذکر نمایند.

امتیاز این مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس با کارشناسان ثبت